Document Management: Bulk Delete or Move Documents

What’s New In ArchX? In this video I will show you how you can bulk delete and move documents for better document management in ArchX Transcript This a new feature when you go to your documents tab. You used to be able to only move one at a time, but now you can bulk select, […]

Verwijderde documenten terugvinden in ArchX

sign pen business document

Soms verwijder je per ongeluk een document dat je even later weer nodig hebt. Daarom voegden we een Recycle Bin toe aan de Documenten in ArchX. Zo kan je (per ongeluk) verwijderde bestanden alsnog downloaden en opnieuw op de juiste plek in je Documenten toevoegen. Je vindt onze nieuwe knop bij Documenten > onderaan je mappenstructuur. […]

Tableaux de bord

Encore plus simple ! Encore plus rapide ! Encore plus ergonomique ! Les fonctions de ‘Tableaux de bord’ ont été optimisées. En plus de conserver les propriétés de filtres et de recherches pour tous les rapports déjà présents, ArchX se voit ajouter un nouveau rapport destiné au suivi des « Prestations ». Ce tout nouveau […]

Dashboards

Nog makkelijker! Nog sneller! Nog ergonomischer! De functies van ‘Dashboards’ zijn geoptimaliseerd. Naast het behouden van de filter- en zoekeigenschappen voor alle reeds aanwezige rapporten, heeft ArchX een nieuw rapport toegevoegd bedoeld voor het monitoren van de prestaties Dit gloednieuwe rapport is uitsluitend bedoeld voor de verwerking en analyse van de ingevoerde tijdsregistraties. Enkele van […]

Les éléments suivants ont été ajoutés la semaine dernière

Paramétrage: L’adresse e-mail d’un utilisateur peut désormais être modifiée. Afficher les utilisateurs désactivés Tableau de bord des tâches : Les jours restants ont été remplacés par une date de fin Facturation: Fonction d’exportation qui vous permet d’exporter des factures vers Excel Indication des factures impayées Gestion de documents: Possibilité de partager des documents via un lien […]

De volgende items zijn de afgelopen week toegevoegd

Instellingen: Het emailadres van een gebruiker kan nu aangepast worden. Gedeactiveerde gebruikers tonen Taken Dashbord: De resterende dagen zijn vervangen door een einddatum Facturatie: Export functie die toelaat facturen naar Excel te exporteren Vervallen facturen indicatie Documentbeheer: Mogelijkheid tot het delen van documenten via een tijdelijke link per email Contacten: Nieuwe aanspreektitel ´Dhr & Mevr´ […]

ArchX Cloud s’est pourvu d’un tout nouveau module de facturation !

Ce nouveau module de facturation permet évidemment de facturer, de générer des documents de facturation (note d’honoraires, facture et note de crédit), avec une remontée des données de factures vers votre comptabilité ! On a bien entendu gardé ce qui fonctionnait déjà « bien ». Mais ce nouveau module va plus loin dans les possibilités de mise en […]

ArchX Cloud updates

De volgende items zijn de afgelopen week toegevoegd Instellingen: het formaat van de geselecteerde valuta wordt automatisch geselecteerd. Taken Dashbord: Vanuit een taak kann je nu direct doorlinken naar de Project details pagina. Facturatie: In de zoekfunctie is de filter ´Gedeeltelijk betaald´ toegevoegd. Het downloaden van meerdere bestanden  tegelijk is nu mogelijk. Bugfix Autonumbering documenten […]