ArchX Cloud laat nu toe om documenten te delen met anderen buiten jou bedrijf, op een beveiligde manier. In de module documenten vind je achter elk document een icoontje terug met drie bolletjes. Dit icoontje laat toe om bijvoorbeeld documenten te downloaden, editeren, verwijderen of hernoemen en tevens te delen.

Wanneer je deze functie wil gebruiken wordt er automatisch een link aangemaakt die je kan kopieren en doorsturen naar jou contact met wie je dit document wil delen. Dit is een beveiligde tijdelijke link die vervalt na 7 dagen. Jou contact moet dus binnen de 7 dagen op de link klikken, zoniet vervalt deze en moet er een nieuwe aangemaakt worden.