Het verzenden van een factuur is meestal een belangrijk moment waarop de bouwheer duidelijke en nauwkeurige informatie moet krijgen om te voorkomen dat hij de factuur naar u terugstuurt.

Naast de ${PHASE_LINE_XXX} velden waarmee u een samenvatting van uw contractuele voorwaarden direct aan uw factuur (of het overzicht van geleverde prestaties) kunt toevoegen, hebben we aansluitend de mogelijkheid voorzien om een bijlage toe te voegen bij het verzenden van de factuur. U kan vanaf eender welk document aan uw factuur toevoegen.

Zo kunt u op elk moment een bijlage als aanvullende informatie toevoegen, zodat de klant de factuur zo snel mogelijk kan verwerken.