We hebben extra zoekfuncties toegevoegd in je Projecten.

Je kan nu je projecten filteren op adres, de postcode of plaats van de werf en/of op één van de extra velden die u heeft aangemaakt.

Het is nu dus veel gemakkelijker om in je projecten te zoeken door verschillende criteria te combineren.

Je kan het resultaat altijd exporteren naar een Excel-bestand, om de data verder te analyseren.