Deze nieuwe facturatiemodule maakt het uiteraard mogelijk om te factureren, facturatiedocumenten te genereren (declaratie, factuur en creditnota), met een upload van factuurgegevens naar uw rekeningen! Wat al goed werkte, hebben we natuurlijk behouden.

Maar deze nieuwe module gaat verder in de opmaakmogelijkheden van de gegenereerde bestanden:

· U kunt in uw lay-out alle gegevens toevoegen die in het “projectblad” zijn ingevoerd (site-adres, missiebeschrijving, klantreferenties, enz.), zodat het aldus bewerkte document uw huidige lay-out zo goed mogelijk weergeeft.

· U kunt nu ook een contractuele verklaring bijvoegen waarin de financiële status van het project wordt samengevat (tegelijk met het genereren van de factuur). Het eenvoudig lezen van een factuur (met financieel overzicht) is een garantie voor kwaliteit en een garantie voor snelle betaling. Zo kunt u het geschatte bedrag van de werkzaamheden aangeven en uw honorarium beïnvloeden met de uitsplitsing per fase.

· U kunt ook een prestatieverklaring voor uw directe facturatie (in één klik) bijvoegen. Geen moeizame export in Excel meer om het gefactureerde bedrag voor deze “diensten” te rechtvaardigen.